Copyright © Rundviks Pistolklubb 2000-2016

 

Välkommen till Rundviks Pistolklubb!

 

På denna webbplats hittar du information om det mesta

som händer i föreningen.

 

 

Nyheter!

 

Utomhussäsongen är i full gång så välkommen till oss på

onsdagar, om du vill prova på pistolskytte. Mer information

hittar du lite längre ner på denna sida.

 

Information om årets NsM hittar du på följande länk:

http://www.nsm2016.se

 

Information om årets SM hittar du på följande länk:

http://www.pistolsm2016.se

 

 

 

 

Prova på pistolskytte

 

Är du intresserad av att prova på pistolskytte och vill veta mer? Då kan du kontakta oss på info@rundvikspk.se

Eftersom Rundviks Pistolklubb är en förening som drivs ideellt av medlemmarna, kan det ibland dröja lite innan vi kan återkomma till dig.

 

Utomhussäsongen är i full gång så du välkommen till vår skjutbana i Olofsfors på onsdagar klockan 18.00 med undantag för några veckor mitt i sommaren, för att prova på pistolskytte.

 

Att prova på sporten kostar ingenting i början. Men efter några gånger så tillkommer kostnaden för tavlor och kulor. Det rör sig om cirka 30-50 kr per kväll. Någonting som kan vara bra att ta med sig vid dessa tillfällen är hörselskydd eller hörselproppar, även om dessa finns att låna. En ansvarig skjutledare finns på plats och hälsar dig välkommen, samt hjälper dig tillrätta. Om du tycker att pistolskytte är roligt och du blir en återkommande gäst på vår skjutbana, så ber vi dig att ansöka om medlemskap i föreningen.

 

Hur du hittar till skjutbanan ser du lite längre ner på denna sida.

 

 

Om föreningen

Rundviks Pistolklubb är en ideell förening som grundades den 18/1 1961. Föreningen har för närvarande ca 70 medlemmar och bedriver pistolskytte inom ramarna för Svenska Pistolskytteförbundet och Svenska Skyttesportförbundet.

 

Under sommaren använder vi vår skjutbana som ligger i naturskön miljö i Olofsfors någon mil utanför Nordmaling. Där finns det möjlighet och skjuta banskytte på alla förekommande avstånd på såväl rörliga som fasta tavlor. Skjutbanan har 50 skjutplatser under tak.

 

I närheten av skjutbanan ligger vår fältskyttebana. Där använder vi oss av 11 stycken stationer avsedda för 5 personer/patrull i varierande terräng perfekt för fältskytte. Alla stationerna finns inom en radie av några hundra meter.

 

Under vintern håller vi till inomhus i vår lufthall med plats för 15 skyttar i Norrskenshallen,Nordmaling. Den lufthallen delar vi med Rundviks Skytteförening.

 

Föreningen bedriver pistolskytte för nybörjare under större delen av året. På sommaren utomhus använder vi vapen med kaliber .22 och på vintern inomhus luftpistoler med kaliber .177.

 

 

Till dig som besöker de tävlingar vi arrangerar

 

Du hittar alltid aktuell information om tävlingarna på RPK:s IdrottOnline sida. Gillar du vår sida på Facebook så får du också information snabbt och enkelt. Du kan också se hur du hittar till skjutbanorna på bilden längre ner på denna sida.

 

Skytteanläggningarna kan du hitta på följande platser:

Skjutbanan, Olofsfors N 63° 35' 31'' , E 19° 24' 45'' och Norskenshallen, Nordmaling N 63° 34' 25'' , E 19° 27' 42''

 

Nya regler gäller enligt sjuthandboken från 2016-01-01 och avser både fältskytte och precision. Du kan se några av förändringarna nedan. Vill du läsa skjuthandboken i sin helhet kan du ladda ner den som pdf här.

 

Fältskytte

 

• Mellan kommandot ”PATRON UR” och ”LADDA” skall vapnet alltid vara försett med propp eller bricka.

• Vapnet skall alltid bäras i hölster eller väska, förutom enligt följande:

• När skytten befinner sig på skjutplatsen får vapnet tas upp ur hölstret eller väskan.

• Skytt kan utöver detta ta upp sitt vapen exempelvis vid vapenkontroll, sotning, justering och byte av växelsats.

• När vapnet tas upp ur hölster eller väska skall pipans mynning peka i säker riktning.

 

Precision

 

• Visitationskontroll skall utförs före markering.

• Säkerhetspropp/bricka skall vara isatt. Revolver skall kontrolleras innan propp/bricka sätts i.

• Om vapnet inte tas med vid markering utses vapenvakt.

 

 

Stöd RPK med att köpa bingolotter och registrera RPK som din favoritförening på Svenska Spel.

 

Att köpa en bingolott ger 13 kr per lott, (26 kr per dubbelott) till föreningens kassa. En välkommen slant för vilken förening som helst. Tag kontakt med vår kassör så får du veta mer om hur du kan stödja Rundviks Pistolklubb och det lokala föreningslivet. Naturligtvis kan du också köpa lotterna på bingolotto.se För att stödja föreningen, välj Rundvik Pistolklubb, Hörnsjö.

 

Du kan utan kostnad registrera Rundviks PK som din favoritförening på Svenska Spel om du har ett spelkort. Då är föreningen med om att dela på de 50 miljoner kronor som går till föreningslivet. Mer information hittar du på Svenska Spel genom att följa länken: https://svenskaspel.se/grasroten/forening?id=17227 eller genom att klicka på Svenska Spels annons till vänster. Naturligtvis kan du även registrera föreningen hos ditt lokala spelombud eller genom att ringa Svenska Spels kundservice på telefon 0770-11 11 11.

 

 

Säkerhetsregler för dig som skjuter och vistas på våra skjutbanor och i vår skjuthall

 

Följ alltid säkerhetsreglerna och anvisningarna från skjutledaren. Detta gäller även på nybörjarskyttet för skyttar som inte är nybörjare. Och är du som är medlem i föreningen där själv, så är det du som är ansvarig. Och är ni två eller flera, så skall en vara utsedd till ansvarig skjutledare. RPK:s säkerhetsregler uppdateras fortlöpande, och du hittar de allra flesta av dem i skjuthandboken.

 

 

Till dig som vistas på och i närheten av våra skjutbanor

 

Våra skjutbanor ligger ca 1,7 kilometer västnordväst (VNV) om Olofsfors Bruk. Skjutbanans centum ligger på N 63° 35' 31'' , E 19° 24' 45'' och är på bilden markerad med en gul fyrkant och vår fältskyttebanas centrum ligger på N 63° 35' 21" , E 19° 24' 55" och är på bilden markerad med en blå fyrkant. Man bör vara extra uppmärksam när man vistas i närheten av dessa platser. Tänk på att skytte sker under hela året, så vänligen respektera varningsskyltar och avspärrningar etc. De finns nämligen där av en anledning, och den anledningen är din säkerhet. Vår lufthall (Norrskenshallen) är markerad på bilden med en röd fyrkant.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till dig som är medlem i föreningen

 

Skjutprogram och tävlingsinbjudningar hittar du endast på föreningens IdrottOnline sida. Detta för att informationen skall vara så aktuell som möjligt.

 

Alla medlemmar i föreningen har möjlighet att få en egen mejladress. Du kan använda adressen så länge som du är medlem i föreningen. Tag kontakt med föreningens webmaster så får du veta mer.

 

Tygmärken finns att köpa till en kostnad av 30 kr på våra träningar och tävlingar.

 

 

Regler för vapenlicens

 

Rundviks Pistolklubb tillhör Svenska Pistolskytteförbundet och Svenska Skyttesportförbundet och följer deras regler för utfärdande av föreningsintyg för vapenlicens. Dessa regler kan du hitta här. I Rundviks Pistolklubb är det styrelsen som gemensamt beslutar om föreningsintyget skall delas ut eller inte.

 

Tänk på att kraven för att få en 5-års licens förnyad har hårdnat och att regelbundet tävla, träna och vara delaktig i föreningens verksamhet i övrigt, är ett krav för att kunna förnya licensen. Föreningen måste styrka att du har varit aktiv och där ingår alla de ovanstående kraven.

 

Även Polisen har regler för vapenlicenser som måste vara uppfyllda. Dessa kan du hitta här.

 

 

Föreningens stadgar & policys

 

Föreningens stadgar kan du hitta här. Föreningens alla policys finns inte på denna webbplats, men de avser bland annat uppförandekod, alkohol och droger. Mera om de olika policys som de föreningar som är anslutna till Svenska Pistolskytteförbundet och Svenska Skyttesportförbundet måste följa finns på respektive förbunds webbplats.

 

 

Viktig information

 

Har det hänt något som du tycker är viktigt och föreningen behöver veta, som exempelvis information om inbrott, skadegörelse etc. Då kommer du snabbast i kontakt med föreningen på mejladressen: viktiginfo@rundvikspk.se Det mejlet går samtidigt till alla mejladresser inom domänen, och föreningen kan kontakta dig snabbare.

 

 

In English

 

A short summery about Rundviks Pistol Club in english can be found here.

 

 

____________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

Webbplatsen är designad för IE 10 och senare versioner.

En skärmupplösning på 1920x1080 pixlar rekommenderas.

Webbplatsen är inte optimerad för smartphones.

För information om cookies, besök vårat webhotell one.com

 

rundvikspk.se uppdaterades senast 2016-05-24 av webmaster

 

 

 

 

 

Kontakta föreningen

Ordförande

Vice Ordförande

Sekreterare

Kassör

Webmaster

 

Postadress:

Norra Ersmarksgatan 38

903 44 Umeå

 

Plusgiro: 62 18 85-3

Org nr: 802454-4630

IdrottOnline nr: 16791-38

SPSF förenings nr: 25-415

 

 

Aktuella skjutprogram, inbjudningar till tävlingar, resultatlistor mm finns på: IdrottOnline